JKAS Archive

Journal of the Korean Astronomical Society - Vol. 53 , No. 1

2. p.9 KMT-2018-BLG-0029LB: A VERY LOW MASS-RATIO spitzer MICROLENS PLANET
ANDREW GOULD, YOON-HYUN RYU, SEBASTIANO CALCHI NOVATI, WEICHENG ZANG, MICHAEL D. ALBROW, SUN-JU CHUNG, CHEONGHO HAN, KYU-HA HWANG, YOUN KIL JUNG, IN-GU SHIN, YOSSI SHVARTZVALD, JENNIFER C. YEE, SANG-MOK CHA, DONG-JIN KIM, HYOUN-WOO KIM, SEUNG-LEE KIM, CHUNG-UK LEE, DONG-JOO LEE, YONGSEOK LEE, BYEONG-GON PARK, RICHARD W. POGGE, CHARLES BEICHMAN, GEOFF BRYDEN, SEAN CAREY, B. SCOTT GAUDI, CALEN B. HENDERSON, WEI ZHU, PASCAL FOUQU횋, MATTHEW T. PENNY, ANDREEA PETRIC, TODD BURDULLIS, SHUDE MAO
DOI: https://doi.org/10.5303/JKAS.2020.53.1.9